Tag Archives: магазини

За Нас

„Ателие Димови“ ЕООД  е ателие за архитектурно и комплексно строително проектиране.

Изработваме индивидуални проекти на:

  • еднофамилни къщи
  • двуфамилни къщи
  • къщи за гости и еко туризъм
  • многофамилни жилищни сгради
  • обществени сгради
  • смяна на предназначение на кафета, магазини, гаражи
  • заснемане, оценка и адаптация – реконструкция на сгради – паметници на културата
  • преустройства
  • градоустройство
  • заснемане и реконструкции
  • Притежаваме сертификат за управление на качеството ISO 9001:2008
    • Нашият екип е съставен от висококвалифицирани професионалисти по всички специалности, с голям опит в реализацията на проекти на територията на страната и в чужбина.

      • Ателието предлага нагледно триизмерно визуализиране на сградите. Както и фотореалистични изображения на проектираните сгради. Високото качество на проектите е гарантирано.
        Това което получавате от нас е един завършен продукт съобразен с всички изисквания на одобряващите и контролни органи в България, съгласувано с изискванията и проектите на всички инженерни специалности:

      • конструкции
      • електроинсталации
      • водоснабдяване и канализация
      • отопление и вентилация
      • енергийна ефективност
      • доклад за съответствие на проекта за енергиина ефективност
      • газификация
      • план за безопасност и здраве
      • вертикална планировка и озеленяване
      • пожарна безопасност

Получавате още:

      • съдействие за подаването провеждането на проектите през съответните административни органи
      • постоянен авторски надзор по всички специалности по време на строителството.
      • количествени сметки за провеждане за търг – и избор на изпълнител на проекта.
      • пълно администриране на проекта.
      • валифицирана консултация по време на всички предпроектни и проектни проучвания.

Gorubiane 01-long

 

 

Ателие Димови ЕООД

    София 1680
    ул. „Нишава“ № 43
    Тел.: 0885 82 67 90
    Тел.: 02 858 21 53
    E-Mail: info@atelie-dimovi.com
Powered by WordPress | Designed by: photography charlottesville va | Thanks to ppc software, penny auction and larry goins