. .

Tag Archives: магазини

За Нас

„Ателие Димови“ ЕООД  е ателие за архитектурно и комплексно строително проектиране.

Изработваме индивидуални проекти на:

 • еднофамилни къщи
 • двуфамилни къщи
 • къщи за гости и еко туризъм
 • многофамилни жилищни сгради
 • обществени сгради
 • смяна на предназначение на кафета, магазини, гаражи
 • заснемане, оценка и адаптация – реконструкция на сгради – паметници на културата
 • преустройства
 • градоустройство
 • заснемане и реконструкции
 • Притежаваме сертификат за управление на качеството ISO 9001:2008
  • Нашият екип е съставен от висококвалифицирани професионалисти по всички специалности, с голям опит в реализацията на проекти на територията на страната и в чужбина.

   • Ателието предлага нагледно триизмерно визуализиране на сградите. Както и фотореалистични изображения на проектираните сгради. Високото качество на проектите е гарантирано.
    Това което получавате от нас е един завършен продукт съобразен с всички изисквания на одобряващите и контролни органи в България, съгласувано с изискванията и проектите на всички инженерни специалности:

   • конструкции
   • електроинсталации
   • водоснабдяване и канализация
   • отопление и вентилация
   • енергийна ефективност
   • доклад за съответствие на проекта за енергиина ефективност
   • газификация
   • план за безопасност и здраве
   • вертикална планировка и озеленяване
   • пожарна безопасност

Получавате още:

   • съдействие за подаването провеждането на проектите през съответните административни органи
   • постоянен авторски надзор по всички специалности по време на строителството.
   • количествени сметки за провеждане за търг – и избор на изпълнител на проекта.
   • пълно администриране на проекта.
   • валифицирана консултация по време на всички предпроектни и проектни проучвания.

Gorubiane 01-long

 

 

Ателие Димови ЕООД

  София 1680
  ул. „Нишава“ № 43
  Тел.: 0885 82 67 90
  Тел.: 02 858 21 53
  E-Mail: info@atelie-dimovi.com
Powered by WordPress and MagTheme