. .

С какво можем да ви помогнем

Малко хора осъзнават колко трудно е да се проектира и построи една къща, и това е така докато те се намерят сами в лабиринта от нормативи, документи, местни правила за ограничаване, варианти на дизайна, изпълнители, някой път адвокати и т.н. И тъй като няма два еднакви проекта, няма ясен и добре очертан път,  по който да минеш сам. В този момент можем да ви помогнем ние.

Всеки архитект има свой собствен стил, подход в дизайна и методи на работа. Така, че е важно да намерите архитект, който ще разбере вашия стил и вашите нужди. Изборът на архитект може да се превърне в тежко преживяване.

Вашия проект много често започва с нуждата от повече място, за вас самите, може би за вашия бизнес.

Но как тази ваша нужда ще се  превърне от просто някакви квадратни метри в тримерно пространство, изразяващо вас и вашия бизнес?

Точно там е работата на архитекта, той за това е учил – да превръща вашите идеи в реални пространства и то по един креативен начин. С широкото си познание за пространство, дизайн, конструкция, и какво ли още не. За това нашия екип от квалифицирани специалисти, може да ви предложи варианти и алтернативи за които вие самите никога не сте се били замислили.

Архитектите на „Ателие Димови“, не просто претворяват  вашите идеи на хартия. Те създават цялостната среда в която вие, вашите деца или бизнес ще се развиват в бъдеще. В дългосрочен план избора на добър архитект е една добра и разумна инвестиция, защото това може да доведе до големи икономии, както по време на строителството така и по време на експлоатацията.

Нашите архитекти ще гарантират качествената работа на всички останали специалисти работещи по вашия проект.

•конструкции

•електроинсталации

•водоснабдяване и канализация

•отопление и вентилация

•енергийна ефективност

•доклад за съответствие на проекта за енергиина ефективност

•газификация

•план за безопасност и здраве

•вертикална планировка и озеленяване

•пожарна безопасност

 

 

 

Ателие Димови ЕООД

Powered by WordPress and MagTheme