. .

Четири етажна жилищна сграда с магазини и подземни гаражи

многофамилна жилищна сграда Горубляне

ЧЕТИРИ ЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА С MАГАЗИНИ И ПОДЗЕМЕН ГАРАЖИ – кв. ГОРУБЛЯНЕ, РАЙОН МЛАДОСТ СО

Проекта предтавлява, три етажна многофамилна жилищна сграда с магазини и подземен гараж. Имота е силно наклонен посока северо-изток. Сградата е разположена в юго-западната част на парцела, на уличната регулация – към бул. Самоковско шосе.

Сградата е достъпна от бул. Самоковско шосе достъпа до гаражите става през улица-тупик. През нея посредством два броя независими рампи е достъпен подземният гараж за 5+1 автомобила. Вертикалната комуникация в сградата се осъществява посредством стълбищно ядро с двураменна стълба и асансьор.

На партерното ниво ще бъдат изградени подземния гараж, и три броя магазини за промишлени стоки. Магазините са проектирани в съответствие с изискванията на чл.169, ал.2 от ЗУТ – разположени са на първия наземен етаж, с пряк достъп от тротоара на ул. Самоковско шосе с минимална денивелация от едно стъпало. Ширината и височината на вратите е с мин. размери 120см/240см.

Жилищната част предтавлява – 3 бр. жилищни етажа с общо 5 бр. апартаменти – два жилищни етаж са с два апартамента на етаж , последния-трети –жилищен етаж е с един апартамент. Проектът, предвижда изграждането на богато покривно озеленяване с необходимия за растителните видове по част паркоустройство почвен слой.

Проектант. арх.Ирина Димитрова

Сградата е с изпълнена и въведен в експлоатация първи етап – гаражи и магазини.

 

Powered by WordPress and MagTheme