. .

Еднофамилна жилищна сграда – 2 Костинброд

….

Двуетажна жилищна сграда - гр. Костинброд

Двуетажна жилищна сграда

 

Двуетажна жилищна сграда, гр. Костинброд, община Костинброд

И при тази къща изцяло сме се съобразили с виждането на инвеститора.

Той имаше конкретна представа за външния вид на къщата – материали, мазилки, цветове на дограмата.

Плановата схема е съобразена с нуждите, заниманията и хобитата на семейството.

В същото време сме взели сме под внимание особеностите на терена.

Достъпът до къщата е от съществуваща улица от запад.

Ориентацията на имота ни даде възможност да разположим всички основни помещения на юг. В тази посока е развито и дворното пространство. То е обогатено с място за хранене и отдих на открито, защитено от атмосферните условия. Мястото за хранене на открито е в непосредствена връзка с кухненския блок, като така се улеснява обслужването му. Правилното изложение и ориентация на къщата е важно, с цел да се намалят разходи за отопление и електроенергия по време на целия експлоатационен срок на къщата.

Предвидена е възможност за последващо изграждане на гаражна клетка от север, като допълващо застрояване.

проектант: арх. Ирина Димитрова

Сградата е изпълнена на етап груб строеж.

Powered by WordPress and MagTheme