. .

Еднофамилна жилищна сграда – 1 Костинброд


Еднофамилна жилищна сграда - 1   КостинбродЕднофамилна жилищна сграда - 1   Костинброд слайд 2

ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА – 1
гр. Костинброд, община Костинброд

При този обект предизвикателство пред нас беше желанието ни да се съобразим изцяло с виждането на инвеститора. По желание на инвеститора, плановата схема и обем са съобразени с Фън Шуй с максимално опростен обем на сградата, обем близък до куб и без чупки.

Други специфични изисквания на клиента бяха – използването най-разпространените типоразмери на дограма – вътрешна, външна, за врати и прозорци. Изцяло бяла фасадна мазилка. В същото време нашият екип искаше да се възползва от възможностите на терена.

Достъпът до къщата е от съществуваща улица от изток.
Дневният блок е обърнат на юг, а обслужващите помещения и стълбищната клетка на север. Правилното изложение и ориентация на къщата при еднофамилните къщи е особено важно –  целта е да се намалят експлоатационните разходи за отопление и електроенергия.

Изборът на двускатен покрив не е случаен, на южният скат ще се разположат слънчеви колектори за подгряване на вода за битови нужди – съгласно европейски директиви за енергоефективност на съвременните сгради – според нея всички нови сгради в Европа трябва да са с приблизително нулева консумация на енергия до 2020 г.

Предвидена е възможност за последващо изграждане на гаражна клетка от север, като допълващо застрояване.

арх. Ирина Димитрова

Powered by WordPress and MagTheme